Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της Ελλάδας.

Σφικτή εποπτεία για δημοσιονομική πολιτική και μεταρρυθμίσεις θα ακολουθήσει μετά το τυπικό τέλος του τρίτου προγράμματος διάσωσης της χώρας.
Παρότι το τρίτο πρόγραμμα τελειώνει στις 20 Αυγούστου, ένα πλέγμα δεσμεύσεων θα παραμείνει ενεργό έως και το 2022.
Οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της Ελλάδας εκτός από τα σκληρά πλεονάσματα, τις περικοπές σε συντάξεις και τη μείωση στο αφορολόγητο, που έχουν αμετάκλητα δρομολογηθεί, περιλαμβάνουν δεκάδες τομείς στους οποίους οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν συγκεκριμένες δημοσιονομικές πολιτικές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Μεταξύ των δεσμεύσεων της μεταμνημονιακής περιόδου ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν στα δημοσιονομικά, στα χρηματοπιστωτικά με έμφαση στη μείωση των κόκκινων δανείων, στο κτηματολόγιο και στην ολοκλήρωση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ.
Σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης του Eurogroup για την Ελλάδα οι μεταρρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στα εξής:
Δημοσιονομικά
Η Ελλάδα θα σέβεται πλήρως τη δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της θα επιτυγχάνει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, το οποίο σέβεται τους στόχους των μεταρρυθμίσεων- κλειδιά του προγράμματος του ESM.
Για τον σκοπό αυτό, θα ολοκληρώνει πλήρως την είσπραξη του clawback μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Στη φορολογική πολιτική η Ελλάδα θα προχωρήσει μέχρι τα μέσα του 2019 αλλα και του 2020, σε αποτιμήσεις της αξίας του φόρου ακίνητης περιουσίας σε όλη την χώρα και θα επικαιροποιήσει τις αντικειμενικές τιμές για τον ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους σε συνάφεια με τις αγοραίες τιμές, μέχρι τα μέσα του 2020.
Στη φορολογική διοίκηση η Ελλάδα θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό προσωπικού που έχει συμφωνηθεί στην ΑΑΔΕ. Δηλαδή 12.000 άτομα έως το τέλος του 2018, 12.500 μέχρι το τέλος του 2019 και 13.222 μέχρι τα μέσα του 2021, έτος που θα είναι πλήρως λειτουργικό το ηλεκτρονικό σύστημα για τη συλλογή των φόρων.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και θα αποφύγει τη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, ενώ θα εφαρμόσει έως τα μέσα του 2019 τις μεταρρυθμίσεις που προτείνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Κοινωνική πρόνοια
Η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, σε στενή συνεργασία με την τεχνική βοήθεια που παρέχεται μέσω του SRSS. Η δημιουργία του ενιαίου ταμείου συντάξεων EΦΚΑ θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής των ελληνικών αρχών για τον εκσυγχρονισμό του τομέα υγείας, η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως με το άνοιγμα τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (TOMY) μέχρι τα τέλη του 2018 και 240 TOMY από τα μέσα του 2020.
Το κύριο όργανο που είναι υπεύθυνο για τις κεντρικές προμήθειες (ΕΚΑΠΥ) θα συσταθεί μέχρι το τέλος του 2018, με στόχο την επίτευξη μεριδίου κεντρικών προμηθειών στις συνολικές δαπάνες νοσοκομείων κατά 30% στα μέσα του 2020 και κατά 40% στα μέσα του 2022.
Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των δικτύων κοινωνικής ασφάλισης που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιδόματα αναπηρίας η νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αναπηρίας με βάση τόσο την ιατρική όσο και τη λειτουργική αξιολόγηση μέχρι τα μέσα του 2019, θα επανεξεταστεί το σύστημα επιδοτήσεων για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες μέχρι το τέλος του 2019 και θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη όλων των 3 πυλώνων του προγράμματος για το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης έως τα τέλη του 2019.
Χρηματοοικονομική σταθερότητα
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην αποκατάσταση της υγείας του τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την επίλυση των NPLs, εξασφαλίζοντας τη συνεχή αποτελεσματικότητα του σχετικού νομικού πλαισίου (π.χ. αφερεγγυότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, εξωδικαστικές λύσεις, πωλήσεις NPLs, ηλεκτρονικές δημοπρασίες ) και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό.
Η Ελλάδα θα εφαρμόσει το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που αφορά τα αφερέγγυα νοικοκυριά με στόχο την εξάλειψη των καθυστερημένων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκκρεμών αιτήσεων, μέχρι τα τέλη του 2021.
Η χρηματοοικονομική κατάρτιση των δικαστών σε σχέση με τα παραπάνω θα παρασχεθεί έως τα τέλη του 2018. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του τριετούς σχεδίου δράσης για τη δικαιοσύνη, οι φάσεις Ι και ΙΙ της εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2018 και τα μέσα του 2020 αντίστοιχα και η ηλεκτρονική κατάθεση των νομικών εγγράφων θα εφαρμοστεί σε όλα τα Δικαστήρια μέχρι τα τέλη του 2019, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι τα μέσα του 2019.
Το ΤΧΣ θα αναπτύξει μέχρι το τέλος του 2018 μια στρατηγική εξόδου για την πώληση των μεριδίων του στις συστημικές τράπεζες. Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα τηρηθεί πλήρως, ενώ θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό εμπορικούς όρους και χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση. Η απόφαση για εκκαθάριση ή παράταση της εντολής για την λειτουργία του ΤΧΣ θα ληφθεί μέχρι τα μέσα του 2022. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την χαλάρωση των ελέγχων κεφαλαίου (capital controls) σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδικό χάρτη.
Αγορά εργασίας και προϊόντων
Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η Ελλάδα θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα μέσω ετήσιας επικαιροποίησης του ελάχιστου μισθού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2012. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την αδήλωτη εργασία θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2019.
Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των αδειών εκμετάλλευσης των επενδύσεων και για το σκοπό αυτό θα εγκρίνει όλες τις νομοθετικές πράξεις αδειοδότησης (τέλος 2018), θα ολοκληρώσει τη νομοθεσία επιθεώρησης (μέσα 2020), θα αναθεωρήσει την ταξινόμηση βαθμίδων όχλησης (μέσα 2021) τους ενδιάμεσους τομείς που συμφωνήθηκαν (μέσα 2020) και την πλήρη ανάπτυξη των σχετικών ΤΠΕ (τέλος 2019).
Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το έργο του κτηματολογίου επικυρώνοντας το σύνολο των κτηματολογικών χαρτών και των δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2021 και ως ενδιάμεσα βήματα θα ολοκληρώσει την κατάρτιση των υπόλοιπων δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2019, ενώ θα δημιουργήσει πλήρως κτηματολογικό γραφείο και θα ολοκληρώσει το 45% της κτηματογράφησης έως τα μέσα του 2020.
Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, η συμφωνηθείσα εκποίηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔΕΗ θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018. Το μοντέλο-στόχος (Target Model) θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή μέχρι τα μέσα του 2019, ενώ τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής αξιολόγησης του συστήματος δημοπρασιών NOME θα εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2019.
Ιδιωτικοποιήσεις
Το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπερταμείου θα υλοποιείται σε συνεχή βάση. Με στόχο την ταχεία προσέλκυση επενδύσεων για την υποστήριξη ενός σχεδίου σταθερής οικονομικής ανάπτυξης η Ελλάδα επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ολοκληρώσει τις συναλλαγές στο ΔΑΑ και το ΔΕΣΦΑ (τέλος 2018), στα ΕΛΠΕ (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των υπολοίπων μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ), στη Μαρίνα του Αλίμου (μέσα 2019), στις Εγνατία, ΔΕΠΑ Εμπορίου, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και τα περιφερειακά λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας (τέλος 2019).
Παράλληλα επιβεβαιώνει την πρόθεση της να ολοκληρώσει τις συναλλαγές που αφορούν την πώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση (monetisation) μετοχών της ΔΕΗ, του Δικτύου της ΔΕΠΑ, των περιφερειακών λιμανιών Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας αλλά και έτερων λιμανιών σύμφωνα με τις προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ και με βάση τις διαδικασίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των αρμοδίων αρχών (μέσα 2022).
Η μεταφορά του ΟΑΚΑ στο Υπερταμείο και η αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018 και η αναθεώρηση / αντικατάσταση όλων των συμβουλίων SOE στα μέσα του 2019.
Δημόσια διοίκηση
Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης θα διατηρηθεί. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα τον διορισμό των Γενικών Διευθυντών και όλων των Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 έως το τέλος του 2018, την ανεξάρτητη αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας, (στα μέσα του 2019), θα ολοκληρώσει τον 3ο κύκλο αξιολογήσεων κινητικότητας έως τα μέσα του 2019 και θα ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2019 το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ψηφιακό οργανόγραμμα για όλους τους δημόσιους φορείς και σύνδεση με την αρχή ενιαίας πληρωμής).
Προκειμένου να ενισχυθεί η νομική ασφάλεια και η πρόσβαση στη νομοθεσία μέσω της νομικής κωδικοποίησης, ο Κώδικας Εργατικού Δικαίου και ο Κώδικας Ρυθμιζόμενων Εργασιακών Προσαρμογών θα θεσπιστούν μέχρι τα μέσα του 2020 και η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Νομοθεσίας θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022.
Η Ελλάδα θα εφαρμόσει όλες τις συστάσεις της GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) στο πλαίσιο της εφαρμογής του συνολικού εθνικού σχεδίου κατά της διαφθοράς έως τα μέσα του 2021.


Πηγή: Eurogroup: Αυτές είναι οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε, μετά τις 20 Αυγούστου | iefimerida.gr 

Ιός έρπητα & νόσος Altzheimer

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Όρους Σινά της Ν.Υόρκης και του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή γενετικής Τζόελ Ντάντλεϊ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο νευρολογικό περιοδικό "Neuron" (Νευρών), μελέτησαν τους εγκεφάλους σχεδόν 1.000 πεθαμένων ανθρώπων και ανακάλυψαν αυξημένη παρουσία -έως διπλάσια- δύο ερπητοϊών (των HHV-6A και HHV-7) στα άτομα με νευροπαθολογία Αλτσχάιμερ, σε σχέση με όσους δεν είχαν Αλτσχάιμερ, όταν πέθαναν.
Οι δύο ύποπτοι ερπητοϊοί HHV 6A και 7 είναι πολύ κοινοί και οι άνθρωποι εκτίθενται σε αυτούς από μικρή ηλικία, ενώ η μόλυνση συχνά δεν προκαλεί καθόλου συμπτώματα. Στην πορεία μπορεί να προκαλέσουν εγκεφαλίτιδα και άλλες χρόνιες παθήσεις.

Πηγή: Ο ιός του έρπη είναι πιθανό να επηρεάζει τη νόσο Αλτσχάιμερ | iefimerida.gr 

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Ελληνιστική Οικουμένη

Η ελευθερία της επιλογής, η δυνατότητα της πολλαπλής ταυτότητας, η ανοιχτή συνύπαρξη, ο μη αποκλεισμός... τα δώρα της ομορφιάς, της γνώσης, της αρετής, της χαράς της ζωής σε ανθρώπινο μέτρο , ανοιχτά και προσιτά σε όλους, όσοι τα θέλουν, για όσο και όπου τα θέλουνε... Τελικά αυτή είναι η χάρη του ελληνικού πολιτισμού που είναι ανοιχτός σε όλους και γενναιόδωρος....

Ηλιοστάσια.

Το θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου, εγκαινιάζει αστρονομικά την έναρξη του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, όπου ανήκει και η Ελλάδα. Ταυτόχρονα, στο νότιο ημισφαίριο θα σημειωθεί το χειμερινό ηλιοστάσιο και θα αρχίσει ο χειμώνας.
Στο βόρειο ημισφαίριο, ο Ήλιος θα βρίσκεται στο βορειότερο σημείο του στον ουρανό και η μέρα θα έχει την μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, καθώς ο βόρειος πόλος της Γης θα είναι στραμμένος προς τον Ήλιο. Αντίθετα, στο χειμερινό ηλιοστάσιο, 21 Δεκεμβρίου,  ο Βόρειος Πόλος βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τον Ήλιο.


Πηγή: Let the summer begin: Θερινό Ηλιοστάσιο 2018, ξεκινά σήμερα και επίσημα το καλοκαίρι | iefimerida.gr 

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Τα 6 "must see" καφέ της Ευρώπης        
Οι κλασικές αξίες


Caffè Florian, Βενετία
Θα σε μαγέψει με τη διακόσμηση του, που μοιάζει σαν να βγήκε από ταινία εποχής και την πλούσια συλλογή του σε πίνακες μεγάλων ζωγράφων που θαυμάζεις όσο πίνεις το καφεδάκι σου στις πολυτελείς αίθουσες του. Κι αν αυτά από μόνα τους δεν είναι αρκετά, να ξέρεις ότι το Caffè Florian της Βενετίας είναι από τα αρχαιότερα και πιο όμορφα καφέ της Ευρώπης, με ιστορία σχεδόν 300 χρόνων (ιδρύθηκε το 1720)! Βρίσκεται στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, απέναντι από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και υπήρξε ανά τους αιώνες αγαπημένο στέκι διανοούμενων και γνωστών προσωπικοτήτων, όπως του Γκαίτε και του Μαρσέλ Προυστ. Εκεί λοιπόν, μπορείς να απολαύσεις τον καφέ, το τσάι αλλά και το κρασί και το κοκτέιλ σου παρέα με κάποιο γλυκάκι ή αλμυρό σνακ από το πλούσιο μενού του.
www.caffeflorian.com/en/venice

Les Deux Magots, Παρίσι
Bρίσκεται στην πλατεία Σαιν-Ζερμαίν-ντε Πρε, απέναντι από την ομώνυμη μεσαιωνική εκκλησία στην Αριστερή Όχθη του Παρισιού, εκεί όπου συγκεντρώνονται πολλά από τα πιο ιστορικά και φημισμένα καφέ της πόλης. Η ιστορία του ξεκινά από το 1875 και στα τραπεζάκια του έχουν απολαύσει τον καφέ τους διάσημοι καλλιτέχνες, συγγραφείς και διαπρεπείς διανοούμενοι, όπως οι Ζαν-Πωλ Σαρτρ, Στεφάν Μαλαρμέ, Όσκαρ Ουάιλντ, Πάμπλο Πικάσο, Αλμπέρ Καμύ και Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Όσο για το όνομα του, προέρχεται από 2 ξύλινα αγάλματα Κινέζων εμπορικών αντιπροσώπων (magots), τα οποία διακοσμούν 2 κολόνες στο εσωτερικό του. Θα σας ενθουσιάσει με το αρ-ντεκό στυλ του και τα λαχταριστά γλυκά του που συνοδεύον ιδανικά τον καφέ.
www.lesdeuxmagots.fr/en/

Café Central, Βιέννη
Όπως λένε και οι ίδιοι στο site τους, υπάρχουν καφέ και υπάρχει και το Café Central! Και ο κόσμος που έχει περάσει ανά τις δεκαετίες από τα τραπεζάκια του διάσημου βιεννέζικου καφέ, δικαιώνει απόλυτα την καλή του φήμη: Ο Τρότσκι, ο Λένιν και ο Φρόυντ συγκαταλέγονται ανάμεσα στους διάσημους θαμώνες που απολάμβαναν τον καφέ τους εκεί, ενώ ο Αυστριακός ποιητής Πέτερ Άλτενμπεργκ το είχε κάνει πραγματικά δεύτερο σπίτι του, έχοντας δώσει τη διεύθυνση του καφέ για να παραλαμβάνει την αλληλογραφία του. Μάλιστα, προς τιμήν του, έχουν στο εσωτερικό και ένα ολόσωμο ομοίωμα του ποιητή να υποδέχεται τους επισκέπτες. Το Café Central, που δημιουργήθηκε το 1876, στεγάζεται στο επιβλητικό Μέγαρο Φέρστελ, που παλαιότερα στέγαζε το Χρηματιστήριο της Βιέννης και την Αυστροουγγρική Τράπεζα, με το καφέ να βρίσκεται στην πρώην κεντρική αίθουσα της τράπεζας. Αποτελεί αγαπημένο σημείο συνάντησης ντόπιων και τουριστών, που θαυμάζουν τη φινετσάτη διακόσμηση του χώρου και τα θολωτά ταβάνια του, με το μενού του σήμερα να περιλαμβάνει εξαιρετικό καφέ, κλασικά βιεννέζικα εδέσματα και μια μεγάλη ποικιλία δικών τους γλυκών.
www.cafecentral.wien/en/
La Ménagère, Φλωρεντία
Μια ματιά στο La Ménagère, στην καρδιά της Φλωρεντίας, είναι αρκετή να διαπιστώσετε ότι η ιστορία κρύβεται σε κάθε γωνία. Βρίσκεται στο χώρο της διάσημης αγοράς ειδών σπιτιού του 19ου αιώνα, που έχει μεταμορφωθεί σε ένα νόστιμο στέκι το οποίο όλοι θέλουν να επισκεφθούν. Η διακόσμησή του συνδυάζει αρμονικά γυμνούς τοίχους, παλιές κολόνες και αψίδες με πολλά λουλούδια και ρετρό έπιπλα και διακοσμητικά, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το στυλ του. Στους 10 διαφορετικούς χώρους του πάλι, μπορείτε να απολαύσετε καφέ και γλυκά, ένα νόστιμο γεύμα ή το ποτό σας.
www.lamenagere.it/en/

Fioraio Bianchi Caffè, Μιλάνο
Σε παρόμοιο στυλ με το La Ménagère, αλλά ακόμη πιο “λουλουδάτο”, το πανέμορφο Fioraio Bianchi Caffè στο Μιλάνο. Και πώς να γίνει διαφορετικά άλλωστε, αφού επί 40 χρόνια το Fioraio Bianchi ήταν αποκλειστικά ανθοπωλείο, ενώ σήμερα η νέα ιδιοκτήτρια το έχει ενισχύσει με ένα καφέ-bistrot. Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να καθίσουν στα ξύλινα τραπεζάκια και θαυμάζοντας τις αντίκες και τις δεκάδες φρέσκες ανθοσυνθέσεις με τις οποίες είναι διακοσμημένο, να απολαύσουν τον καφέ και το γλυκό τους, αλλά και να γευματίσουν ή να πιουν απλά το κρασί τους και φεύγοντας, να πάρουν και λουλούδια για το σπίτι ή για κάποια επίσκεψη!
www.fioraiobianchicaffe.it/?lang=en

Pasticceria Marchesi Prada, Μιλάνο
Τα πρώτα βήματα έγιναν το Μάρτιο του 2014, όταν ο γνωστός ιταλικός οίκος εξαγόρασε ένα μεγάλο ποσοστό των μετοχών του ιστορικού (σχεδόν 200 ετών) café- ζαχαροπλαστείου Pasticceria Marchesi και πέρυσι, άνοιξε τις πόρτες του το πρώτο κατάστημα στην πολυσύχναστη οδό Via Montenapoleone, στην καρδιά του Μιλάνο. Ο διάσημος οίκος μόδας φρόντισε να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία από το αρχικό concept, με τον αρχιτέκτονα Roberto Baciocchi να δημιουργεί ένα χώρο με μοντέρνα ταυτότητα και κλασικές πινελιές. Σήμα κατατεθέν του χώρου βέβαια, η πράσινη floral ταπετσαρία του, που δένει με τους επίσης πράσινους βελούδινους καναπέδες, τα μαρμάρινα τραπέζια και οι φωτισμένες προθήκες με τα απίστευτα λαχταριστά γλυκά. Παράλληλα, πρόσφατα εγκαινιάστηκε και το δεύτερο καφέ στο Μιλάνο, στην Galleria Vittorio Emanuele II. Όσο για το τι απολαμβάνετε στα Pasticceria Marchesi Prada, μα φυσικά καλό ιταλικό καφέ και ονειρεμένα γλυκά!
www.pasticceriamarchesi.it/index.html

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Ξυδόνερο για λαχανικά.

Πολύ  αποτελεσματικό να πλένει κανείς τα φρούτα και τα λαχανικά του με ξυδόνερο (ένα μέρος ξύδι και τρία μέρη νερό). 
Συγκεκριμένα, βυθίζοντας τα φρούτα και τα λαχανικά στο ξυδόνερο, αφαιρείτε το 98% των βακτηρίων, καθαρίζοντας έτσι τα φρούτα πολύ καλύτερα απ' ότι να τα πλένατε με αντιβακτηριδιακό σαπούνι ή με νερό μόνο. 
Το ξυδόνερο, πέρα του ότι καθαρίζει καλά τα φρούτα και τα λαχανικά, εξοντώνει και τα στοιχεία εκείνα που προκαλούν μούχλα.

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

How to clean your engine.

THE ALIEN INTERVIEW EXPLAINED - real or fake?

Ονοματολογία Γενεών.

 Γενιά των «Βaby Βoomers» (οι γεννηθέντες μεταξύ 1946-1964)
 «Generation X» (οι γεννηθέντες μεταξύ 1965-1982) 
 γενιά «Υ» (οι γεννημένοι από το 1983 - 2000) 
 γενιά «Z»(οι γεννημένοι από το 2001-2019).