Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Μη πληρωμή ενοικίου.

Οι συνέπειες για τους ενοικιαστές
-Παλαιότερα η αποβολή ενός τέτοιου ενοικιαστή μπορούσε να διαταχθεί μόνον μετά από διεξαγωγή κανονικής δίκης, με αναβολές, μάρτυρες, προτάσεις, εφέσεις κλπ. Σήμερα, μετά και από πολύχρονες προσπάθειες της ΠΟΜΙΔΑ ισχύει και η σύντομη διαδικασία της διαταγής απόδοσης μισθίου, δικαστικά αλλά χωρίς δίκη, αναβολές κλπ., στην οποία μπορεί να σωρευτεί και αίτημα επιδίκασης του ποσού των οφειλομένων ενοικίων.
Αν αυτά δεν καταβληθούν, ο εκμισθωτής μπορεί να κινήσει διαδικασία κατάσχεσης όσων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να εντοπίσει, η ακόμη και δέσμευσης του ποσού αυτού από τραπεζικό του λογαριασμό, αν υπάρχει και βρεθεί, πράγμα όχι εύκολο, αλλά τώρα πλέον ούτε και αδύνατο, αφού οι τράπεζες είναι σήμερα μόνον τέσσερις!
-Παλαιότερα οι υπηρεσίες του Δημοσίου σπανιότατα ασχολούντο με τη βεβαίωση και είσπραξη των ανείσπρακτων μισθωμάτων που τους εκχωρούσαν οι εκμισθωτές για να απαλλαγούν από το φόρο εισοδήματος που αναλογούσε σ΄αυτά, ακριβώς γιατί σπανιότατα θα μπορούσαν να τα εισπράξουν.
Ετσι οι ενοικιαστές εγκατέλειπαν το μίσθιο με την βάσιμη ελπίδα ότι απαλλάχτηκαν οριστικά από την πληρωμή τους! Σήμερα όμως με το άρθρο 11 του Ν. 4346/2015 που νομοθετήθηκε με πρωτοβουλία της ΠΟΜΙΔΑ και αφορά τη δυνατότητα αναβολής φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων από 1.1.2015 και μετά, ορίστηκε ότι:
«Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.».
-Παλαιότερα πολλοί εκμισθωτές, για κάποιους μήνες που οι ενοικιαστές τους ενώ βρίσκονταν στη χρήση του ακινήτου τους, δεν τους κατέβαλαν τα μισθώματα, για να μην μπουν στον «μπελά» της διαδικασίας είτε της εκχώρησης, είτε σήμερα της αναβολής φορολόγησης, απλά δήλωναν τα ακίνητά τους ως «κενά».
Σήμερα από τη διασταύρωση της δήλωσής τους με τα στοιχεία της ΔΕΗ, αυτό θεωρείται αμέσως ως ψευδής δήλωση, με όποιες συνέπειες αυτό συνεπάγεται. Συνεπώς η άσκηση δικαστικής ενέργειας προς αναβολή της φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων είναι πρακτικά μονόδρομος για τον κάθε εκμισθωτή, εκτός αν το οφειλόμενο ποσό είναι ασήμαντο.
-Τέλος παλαιότερα η αποβολή ενός ενοικιαστή για καθυστέρηση μισθωμάτων ήταν κάτι το οποίο γνώριζε μόνον ο «δράστης» και το «θύμα» της συμπεριφοράς αυτής, μια και αυτό δεν καταγραφόταν πουθενά ως στοιχείο της γενικότερης οικονομικής συμπεριφοράς του.
Σήμερα, από την 1η Ιουλίου 2013 και μετά, κάθε δικαστική απόφαση ή διαταγή απόδοσης που διατάσσει αποβολή από μισθωμένο ακίνητο καταχωρείται νόμιμα στο διατραπεζικό σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», πράγμα που επισύρει τις γνωστές σε όλους συνέπειες, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες μισθωτές και για τις επιχειρήσεις.
Η απόφαση παραμένει στο σύστημα αυτό για τρία χρόνια, ακόμα και αν εξοφληθεί μεταγενέστερα, για δε τη διαγραφή από το σύστημα αυτό, απαιτείται να τηρηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να είναι βέβαιο ότι πράγματι εξοφλήθηκαν τα οφειλόμενα.
Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες
Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η δήλωση αναβολής των ανείσπρακτων ενοικίων πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εισοδήματός τους ΜΕΤΑ τη λήξη του οικονομικού έτους το οποίο αφορά η αναβολή και ΠΡΙΝ από την εμπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης εισοδήματος, δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων.
Σύμφωνα με τη μεταγενέστερη σχετική εγκύκλιο και τις οδηγίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2017,  «η στήλη 16 του Ε2 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων (παρ. 4 του αρθ. 39 ν. 4172/2013).
Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, ή οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από το δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.
Επισημαίνεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης.» Εννοείται ότι ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει να έχει παραιτηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την είσπραξη των μισθωμάτων αυτών, ή να τα έχει συμψηφίσει με οποιοδήποτε τρόπο.
Η ανοχή και κατανόηση των εκμισθωτών προς τους ενοικιαστές που είναι θύματα της οικονομικής κρίσης είναι επιβεβλημένη, και την διαπιστώνουμε καθημερινά. Όμως οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν καλά τους τρόπους δραστικής αντιμετώπισης μιας άλλης κατηγορίας, εκείνων που υποδύονται τους «ενοικιαστές», δηλαδή που εγκαθίστανται σε ένα ακίνητο με το αρχικό σχέδιο να παραμείνουν σ΄αυτό όσο γίνεται περισσότερο χωρίς να πληρώσουν απολύτως τίποτε.


Πηγή: Τι ισχύει με τους κακοπληρωτές ενοικιαστές- Ολα όσα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων | iefimerida.gr 

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Τεστ επαγωγικής λογικής του Watson.

Ο καθηγητής Peter Cathcart Wason, επινόησε το 1966 το συγκεκριμένο τεστ και είναι από τα πιο διάσημα παζλ λογικής.
Στο τεστ λογικής Wason βλέπετε μια σειρά από τέσσερις κάρτες επάνω σε ένα τραπέζι. Κάθε μία από αυτές έχει έναν αριθμό στην μία πλευρά και γράμμα στην άλλη πλευρά. Οι κάρτες δείχνουν τα γράμματα Α και Κ, καθώς και τους αριθμούς 2 και 7 (σ.σ. μπορεί φυσικά να δείχνουν οποιοδήποτε συνδυασμό από ένα φωνήεν, ένα σύμφωνο, έναν ζυγό αριθμό και έναν μονό αριθμό).
Ο κανόνας και η ερώτηση που διατύπωσε ο δρ Wason σε 128 φοιτητές του κολεγίου Johnson-Laird ήταν οι εξής:
    ΚΑΝΟΝΑΣ: Αν μια κάρτα έχει φωνήεν στην μία πλευρά, τότε πρέπει να έχει ζυγό αριθμό στην άλλη πλευρά.
    ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια κάρτα (ή κάρτες) πρέπει να αναποδογυριστούν, προκειμένου να προσδιοριστεί αν ο παραπάνω κανόνας έχει παραβιαστεί στις συγκεκριμένες κάρτες;
Το τεστ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή οι άνθρωποι δυσκολεύονται στον επαγωγικό λογισμό. Το συγκεκριμένο τεστ το απαντάει σωστά μόνο το 4% των ανθρώπων!
Σωστή απάντηση
Η σωστή απάντηση είναι ότι πρέπει να αναποδογυριστούν οι κάρτες Α και 7. Αυτές οι δύο κάρτες αρκούν για να μας πουν αν ακολουθήθηκε ο κανόνας που τέθηκε εξ αρχής.
Δείτε τις συνηθέστερες απαντήσεις του 90% των ανθρώπων:
AΟι περισσότεροι σκέφτονται ότι από την στιγμή που ο κανόνας μιλάει για φωνήεν και ζυγό αριθμό, τότε πρέπει να επιλέξουν τις κάρτες Α και 2. Αλλά αυτό είναι λάθος. Το κλειδί είναι ότι το τεστ σας καλεί επί της ουσίας να απαντήσετε με ποιον συνδυασμό καρτών μπορείτε να καταρρίψετε τον κανόνα και όχι απλά να τον επιβεβαιώσετε.
    Α: Αυτή επιλογή είναι προφανής. Αν έχει ζυγό αριθμό από την άλλη πλευρά, τότε ο κανόνας ισχύει, ενώ αν έχει μονό αριθμό ο κανόνας καταρρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η κάρτα αυτή μας δίνει απαραίτητη πληροφορία για να απαντήσουμε στην ερώτηση.
    Κ: Αυτή κάρτα δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αφού δεν μας δίνει καμία χρήσιμη πληροφορία. Αν την γυρίσουμε και έχει μονό αριθμό, ο κανόνας ισχύει. Αν την γυρίσουμε και έχει ζυγό αριθμό, ο κανόνας και πάλι ισχύει.
    2: Εδώ οι περισσότεροι κάνουν λάθος και επιλέγουν την κάρτα αυτή. Ο κανόνας λέει ότι αν υπάρχει φωνήεν στην μία πλευρά, τότε υπάρχει ζυγός αριθμός στην άλλη. Όχι το ανάποδο! Δεν μπορούμε να επάγουμε από τον κανόνα, ότι αν υπάρχει ζυγός αριθμός από την μία πλευρά, τότε υπάρχει και φωνήεν από την άλλη. Αν το 2 έχει σύμφωνο από την άλλη πλευρά, ο κανόνας δεν έχει καταρριφθεί. Αν έχει φωνήεν ο κανόνας και πάλι δεν έχει καταρριφθεί. Άρα η κάρτα αυτή, όπως και το Κ, δεν μας δίνει καμία χρήσιμη πληροφορία για να απαντήσουμε στην ερώτηση.
    7: Αυτή κάρτα επιβάλλεται να αναποδογυριστεί, για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει φωνήεν από την άλλη πλευρά. Αν υπάρχει, τότε ο κανόνας καταρρίπτεται, αφού η κάρτα θα έχει φωνήεν στην μία πλευρά και μονό αριθμό στην άλλη.
Έτσι, ΜΟΝΟ με τις κάρτες Α και 7 μπορούμε να γνωρίζουμε με ασφάλεια ότι ο κανόνας έχει καταρριφθεί.
Πηγή: iatropedia.gr

Ωραία μουσική πιάνου 24/7 - Beautiful piano music 24/7

Συμβουλές επιβίωσης - Survival tips.

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Θεωρία πολέμου με Τουρκία.

 Να θυμίσουμε ότι το 1997 κυκλοφόρησε στα ελληνικά ένα από τα σημαντικότερα έργα του κορυφαίου πρόωρα χαμένου Έλληνα φιλοσόφου Παναγιώτη Κονδύλη, «Θεωρία του Πολέμου».
Στην ελληνική έκδοση προστέθηκε ένα επίμετρο τριάντα μία σελίδων με τίτλο «Γεωπολιτικές και στρατηγικές παράμετροι ενός ελληνοτουρκικού πολέμου», στο οποίο διατυπώνει το δόγμα του «πρώτου χτυπήματος», από ελληνικής πλευράς.
Το δόγμα αυτό προκύπτει από την στρατηγική ανάλυση των τότε δεδομένων που σήμερα έχουν εξελιχθεί εις βάρος της Ελλάδας. Ειδικότερα, ο Κονδύλης επισημαίνει το μειονέκτημα του κατακερματισμένου ελληνικού χώρου, γεγονός που επιτρέπει στον εχθρό να καταλάβει ορισμένα νησιά, δημιουργώντας τετελεσμένα γεγονότα σε σύντομο χρονικά διάστημα.
Ο Κονδύλης επισημαίνει τέσσερις παράγοντες που μπορούν να αντισταθμίσουν τα ελληνικά μειονεκτήματα, ο συνδυασμός των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε «αξιόλογες πιθανότητες νίκης» την ελληνική πλευρά:
1. Δεδομένου ότι η ελληνική πλευρά θα έχει εδαφικές απώλειες, δεν θα πρέπει να εξαντληθεί στην προσπάθεια ανακατάληψής τους, αλλά στην κατάληψη τουρκικών εδαφών είτε ως αντιστάθμισμα, είτε για τη μετέπειτα διαπραγμάτευση. Η ελληνική δυνατότητα είναι κυρίως στον Έβρο και την ανατολική Θράκη, όπου παρά την υψηλή συγκέντρωση στρατευμάτων και από τις δύο πλευρές, εάν καταφέρει να διασπάσει τις αντίπαλες δυνάμεις και με ένα κυκλωτικό ελιγμό να τις αποκόψει από τις εφεδρείες και να αποκομίσει εδαφικά κέρδη προς διαπραγμάτευση.
Στο θέατρο του Αιγαίου, ο Κονδύλης τονίζει ότι δεν έχει κανένα νόημα η δημιουργία προγεφυρωμάτων στη μικρασιατική ακτή και μόνο η Ίμβρος και η Τένεδος μπορούν να αποτελούν στόχο, εφόσον το ελληνικό ναυτικό και η αεροπορία μπορούν να καλύψουν την άμυνα. Στο μέτωπο της Κύπρου, ο Κονδύλης υπογραμμίζει πως δεν υπάρχει πια νότος, όπως το 1974, και ότι είναι καθοριστικής σημασίας για «παλλαϊκή αντίσταση μέχρις εσχάτων» του κυπριακού πληθυσμού, κάτι που δεν έγινε με τον Αττίλα.
2. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η αποφυγή του κατακερματισμού των ελληνικών δυνάμεων και η συγκέντρωση των ελληνικών δυνάμεων σε συγκεκριμένους στόχους. Ειδικά η αεροπορία, δεν πρέπει να αναλωθεί με την προάσπιση πόλεων και άμαχων πληθυσμών, αλλά να επικεντρωθεί στα καίρια επιχειρησιακά σημεία και στην συντριβή των εχθρικών δυνάμεων.
3. Για να αντισταθμίσει τα γεωγραφικά της μειονεκτήματα, η ελληνική πλευρά, πέρα από τα θέατρα του πολέμου, πρέπει να είναι σε θέσει να ενεργεί σε όλη την τουρκική επικράτεια, ώστε να αποτρέψει την απόσυρση σημαντικών δυνάμεων του εχθρού στο βάθος της Τουρκίας, από όπου θα μπορεί να πλήξει ελληνικούς στόχους με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.
4. Ο πλέον κρίσιμος παράγοντας που μπορεί να αποτελέσει το βασικό κριτήριο για τη νίκη είναι για την ελληνική πλευρά «η αποφασιστικότητα να καταφέρει το πρώτο (μαζικό) πλήγμα, αιφνιδιάζοντας τον εχθρό». Το πρώτο πλήγμα «είναι μια συντονισμένη και ακαριαία ενέργεια όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων προς εκμηδενίσει των ζωτικών σημείων του εχθρικού πολεμικού δυναμικού, ιδίων όσων εμφανίζονται κρίσιμα μέσα στη δεδομένη συγκυρία».
Στην πιθανότητα προληπτικής επίθεσης κατά της Τουρκία, σε περίπτωση που η προετοιμασία για επιθετικές επιχειρήσεις κατά της Ελλάδας διακριβωθεί ότι είναι "προ των πυλών", αναφέρθηκαν τόσο πέρσι τον Μάρτιο ο στρατηγός ε.α. και Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού  (Γ.Ε.Σ.), Βασίλειος Τελλίδης, όσο και ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου, στην διάρκεια δημόσιας συζήτησης με θέμα την τουρκική απειλή στο Αμφιθέατρο του Νέου Δημαρχείου Περιστερίου.
Και στην Πολεμική Αεροπορία το δόγμα δεν είναι άγνωστο κι εκτός του σχεδιασμού της...
Αλλωστε το επιχειρησιακό δόγμα που ισχύει από το 2005 προβλέπει «προληπτική επίθεση» από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εναντίον ξένης δύναμης που θα θεωρηθεί ότι απειλεί την εθνική μας ακεραιότητα!
Η συγκεκριμένη προσαρμογή είχε συντελεσθεί αθόρυβα, από το 2005, όταν ο νέος, τότε, πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής ενέκρινε, το βασικό θεσμικό κείμενο για την εθνική άμυνα, την Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), της κυβέρνησης που προέκυψε από τις εκλογές του Μαρτίου του 2004.
Ο μετασχηματισμός του δόγματος που συμπεριλήφθηκε στην νέα ΠΕΑ, ένα υψηλής διαβάθμισης ολιγοσέλιδο κείμενο που περιγράφει το περιβάλλον ασφαλείας της χώρας, τις απειλές κατά της ασφάλειας της, τους εθνικούς αντικειμενικούς σκοπούς και τη εθνική στρατηγική, αντιπροσώπευε την αλλαγή στην πράξη της επί δεκαετίες «στατικής» ή «παθητικής» αντιμετώπισης της τουρκικής απειλής αλλά και όλων των λοιπών συμμετρικών ή ασύμμετρων κινδύνων κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και των εθνικών της ζωτικών συμφερόντων. 

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Τύποι πλαστικών. Πως τους αναγνωρίζουμε.

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί και τα σύμβολα επάνω στα πλαστικά δοχεία; Γνωρίζατε ότι, αν και η χρήση όλων των πλαστικών θα πρέπει να περιορίζεται στο μέτρο του δυνατού, μερικά είναι πιο ασφαλή από άλλα;
Ήρθε η ώρα να μάθετε κάποια πράγματα για τα διάφορα πλαστικά που χρησιμοποιείτε σε ποτά και τροφές κάθε μέρα και τι αντίκτυπο έχουν όχι μόνο για εσάς, αλλά και για το περιβάλλον.
Κάθε πλαστικό δοχείο ή μπουκάλι έχει ένα σύμβολο ανακύκλωσης. Το σύμβολο αυτό είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 7, μέσα σε ένα τρίγωνο
Αυτά τα σύμβολα προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις τοξικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο πλαστικό, το πόσο πιθανό είναι το συγκεκριμένο πλαστικό να βγάλει κάποιες από αυτές τις ουσίες στο περιεχόμενό του (δηλαδή στις τροφές και στα ποτά που περιέχει), το κατά πόσο είναι βιοδιασπώμενο πλαστικό και, τελικά, πόσο ασφαλές είναι για την υγεία σας.
Σε γενικές γραμμές, στα πλαστικά δοχεία, θα πρέπει να αποφεύγετε δύο χημικά: την δισφαινόλη-Α και τις φθαλικές ενώσεις. Και οι δύο αυτές χημικές ουσίες παρεμβαίνουν στην ορμονική λειτουργία του οργανισμού. Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει τις επιβλαβείς επιπτώσεις της δισφαινόλης-Α.
Οι φθαλικές ενώσεις γενικά θεωρούνται πιο ασφαλείς, συγκριτικά με τη δισφαινόλη-Α. Παρόλα αυτά, είναι σώφρον να τις αποφεύγετε και τις δύο. Το αν ένα πλαστικό δοχείο περιέχει δισφαινόλη-Α, ή φθαλικές ενώσεις, εξαρτάται από τον τύπο του. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τον τύπο του πλαστικού σε ένα δοχείο κοιτάζοντας τον κωδικό ανακύκλωσης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά επάνω στο δοχείο (συνήθως στην βάση του).
Ποια πλαστικά τάπερ και μπουκάλια είναι επικίνδυνα και ποια ασφαλή για την υγεία σας
Τύπος 1: Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο - Μην το επαναχρησιμοποιείτε
Συνήθως θα το βρείτε σε μπουκάλια για νερό, για χυμούς, για σάλτσες σαλάτας, για φυτικά έλαια και για στοματικό διάλυμα. Το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο είναι ελαφρύ, καθαρό και λείο. Κατασκευάζεται με σκοπό για μία μόνο χρήση. Αν και δεν περιέχει δισφαινόλη-Α, ή φθαλικές ενώσεις, περιέχει αντιμόνιο, μια πιθανή καρκινογόνα ουσία για τον άνθρωπο. Επίσης, επιβλαβή βακτήρια μπορεί να “γαντζωθούν” και να αναπτυχθούν επάνω σε αυτό, καθώς το χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά. Τα δοχεία από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο έχουν το σύμβολο "PET" πάνω τους.
Τύπος 2: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας – Ασφαλές
Είναι ένα σχετικά άκαμπτο πλαστικό που θα το βρείτε συνήθως σε πλαστικά δοχεία για γάλα, για απορρυπαντικά, σε τσάντες για την κατάψυξη και σε πλαστικές σακούλες τροφίμων. Τα πλαστικά αυτά δεν περιέχουν δισφαινόλη-Α, ούτε φθαλικές ενώσεις. Δεν είναι γνωστό αν περιέχουν άλλες επιβλαβείς χημικές ουσίες. Τα δοχεία πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας έχουν το σύμβολο "HDPE" σε αυτά.
Τύπος 3: Πολυβινυλοχλωρίδιο - Επικίνδυνο (περιέχει φθαλικές ενώσεις)
Το πολυβινυλοχλωρίδιο περιέχει φθαλικές ενώσεις που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα αναπαραγωγής στον άνθρωπο. Αυτός ο τύπος πλαστικού μπορεί να είναι διαυγής και εύκαμπτος, αλλά και πιο σκούρος και άκαμπτος. Πλαστικά δοχεία τροφίμων, που συνήθως κατασκευάζονται με πολυβινυλοχλωρίδιο, είναι τα μπουκάλια για χυμούς φρούτων, για μαγειρικό λάδι και για τις διαυγείς/διάφανες πλαστικές συσκευασίες τροφίμων. Τα πλαστικά δοχεία με πολυβινυλοχλωρίδιο έχουν το σύμβολο "V" επάνω τους.
Τύπος 4: Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας – Ασφαλές
Θα το βρείτε συνήθως σε συσκευασίες για κατεψυγμένα τρόφιμα σε μπουκάλια που συμπιέζονται επειδή είναι εύκαμπτο και ανθεκτικό σε διαλύτες. Δεν περιέχει καμία από τις γνωστές επιβλαβείς χημικές ουσίες. Τα πλαστικά δοχεία πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας έχουν το σύμβολο "LDPE" επάνω τους.
Τύπος 5: Πολυπροπυλένιο – Ασφαλές
Τα δοχεία πολυπροπυλενίου δεν εκλύουν επιβλαβείς χημικές ουσίες στα τρόφιμα ή τα υγρά που αποθηκεύονται μέσα σε αυτά. Αυτά τα πλαστικά θα τα βρείτε συνήθως σε συσκευασίες για γιαούρτι, για φάρμακα και για κέτσαπ, μουστάρδα κλπ. Είναι εύκαμπτο, σκληρό και ημιδιαφανές πλαστικό και έχει υψηλή αντοχή σε διαλύτες. Τα δοχεία πολυπροπυλενίου έχουν το σύμβολο "PP" επάνω τους.
Τύπος 6: Πολυστυρένιο - Επικίνδυνο
Το πολυστυρένιο (polysterene) είναι το Styrofoam, το οποίο είναι πασίγνωστο για την δυσκολία στο να ανακυκλωθεί και, ως εκ τούτου, είναι κακό για το περιβάλλον. Αυτό το είδος πλαστικού δημιουργεί επίσης κίνδυνο για την υγεία, απορροφώντας δυνητικά τοξικά χημικά, ειδικά όταν θερμαίνεται. Τα περισσότερα προγράμματα ανακύκλωσης δεν το δέχονται καν προς επεξεργασία. Το πολυστυρένιο βρίσκεται στις πλαστικές θήκες για τα CD, στις καρτέλες για τα αυγά, στους δίσκους για το κρέας, στα πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης κ.α. Όταν ανακυκλώνεται, επαναχρησιμοποιείται σε καρτέλες αυγών, αγωγούς εξαερισμού, μονώσεις και σε αφρώδη πλαστικά κομμάτια που βάζουμε ως παραγέμισμα σε άλλες συσκευασίες.
Τύπος 7: Πολυανθρακικό - Επικίνδυνο
Θα πρέπει να αποφεύγετε τα πλαστικά δοχεία με αυτή την ουσία, διότι ενδέχεται να περιέχουν δισφαινόλη-Α, η οποία εκλύεται σταδιακά στα περιεχόμενά τους. Αυτά τα πλαστικά έχουν συχνά το σύμβολο "Υ", ή και την αναγραφή “Other” επάνω τους. Θα τα βρείτε σε μεγάλα μπουκάλια για νερό ψυγείου, σε σκληρά, επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια για νερό και σε πλαστικές κούπες καφέ. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν πολυανθρακικό για αυτά τα προϊόντα, επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να θρυμματιστεί.

Ώρες κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με την αστυνομική διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:
Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30. Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.
Η θερινή ώρα ξεκινά δηλαδή αυτή την Κυριακή. Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου. Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης, διώκονται σε βαθμό πταίσματος.
Προς τούτο οι πολίτες δύνανται να απευθύνονται στην Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης, καθώς και να υποβάλλουν Έγκληση σε βάρος των παραβατών


Πηγή: Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας -Τι θα ισχύει από την 1η Απριλίου | iefimerida.gr 

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Πως μπορώ να βρω τα δεδομένα μου στο facebook:

Πως μπορώ να βρω τα δεδομένα μου;
 1. Πηγαίνετε στη σελίδα σας, ψηλά, στη μπλε μπάρα. Δεξιά υπάρχει ένα βελάκι που κοιτάει προς τα κάτω. Πατήστε επάνω. 
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Κατεβάστε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας από το Facebook», στο κάτω κάτω μέρος της λίστας. 
 3. Μόλις πατήσετε την επιλογή θα σας εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα. Πατήστε έναρξη αρχειοθέτησης: 
 4. Ση συνέχεια, θα πρέπει να επαληθεύσετε το λογαριασμό σας και για αυτό θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο προφίλ σας. 
 5. Το Facebook θα στείλει, στη συνέχεια, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έναν σύνδεσμο σε ένα αρχείο zip εντός περίπου 30 λεπτών.
 6. Κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο για να κάνετε λήψη του αρχείου.
 7. Δείτε το βίντεο με τις κινήσεις που πρέπει να κάνετε.
Πώς κατηγοριοποιούνται τα δεδομένα και τι σημαίνει αυτό;

Τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται σε διάφορες ενότητες, όπως επαφές, φωτογραφίες και μηνύματα. Κάντε κλικ στην ενότητα «html» για να βρείτε τα παρακάτω στοιχεία:
 • Οι διαφημίσεις (ads) θα σας δώσουν μια ανάλυση των διαφημίσεων που έχετε ανοίξει μέσω του ιστότοπου.
 • Οι εφαρμογές (apps) παρέχουν πληροφορίες για εφαρμογές που χρησιμοποιούνται μέσω Facebook και εφαρμογές στις οποίες έχετε συνδεθεί μέσω Facebook στο smartphone ή στην επιφάνεια εργασίας σας.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας (contact information) εμφανίζουν τα στοιχεία επικοινωνίας των οικογενειών και των φίλων, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τηλεφώνου και των e-mail. Αυτά μπορεί να έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας μέσω επαφών, μέσω λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Facebook.
 • Τα συμβάντα (events) δείχνουν λεπτομέρειες για τα γεγονότα που παρακολουθήσατε, που σας έχουν καλέσει ή σας ενδιαφέρουν μέσω του προφίλ σας στο Facebook.
 • Οι φίλοι (friends) δείχνουν όλους όσους έχετε προσθέσει, αποδεχθεί, απορρίψει και διαγράψει στον ιστότοπο και την ημερομηνία που το κάνατε.
 • Τα μηνύματα (messages) σας δίνουν έναν κατάλογο οποιουδήποτε ιδιωτικού μηνύματος έχετε λάβει ποτέ μέσω του messenger.
 • Οι φωτογραφίες (photos) παρέχουν έναν κατάλογο οποιονδήποτε φωτογραφιών ή άλμπουμ έχετε ανεβάσει ή έχετε επισημανθεί στον ιστότοπο.
 • Το pokes δείχνει πόσες αλληλεπιδράσεις είχατε χρησιμοποιώντας το εργαλείο «poke».
 • Η ασφάλεια (security) ορίζει πόσες φορές έχετε απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας, πότε και για πόσο καιρό. Περιγράφει επίσης κάθε συνεδρία σας στο Facebook, τον τρόπο πρόσβασης στον ιστότοπο και το χρονικό διάστημα.
 • Το χρονοδιάγραμμα (timeline) δείχνει κάθε αλληλεπίδραση με φίλους στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων σχολίων στον τοίχο σας και σχόλια που έχετε κάνει σε φίλους, εκδηλώσεις και ομάδες.
 • Τα βίντεο (videos) δείχνουν κάθε βίντεο που έχετε μοιραστεί με φίλους στο facebook.


Πηγή: Βήμα βήμα πώς θα δείτε τι ακριβώς στοιχεία έχει καταγράψει (και μοιράσει) από το δικό σας προφίλ το Facebook [εικόνες & βίντεο] | iefimerida.gr 

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Δώρο Πάσχα

Σύμφωνα με την φοροτεχνικό Φιλοθέη Μακριδάκη οι μισθωτοί όλοι ανεξαιρέτως οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους δώρο Πάσχα. 
Για να βρούμε ποιο είναι το ποσό το οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να λάβει ως δώρο Πάσχα θα πρέπει να μελετήσουμε τη σύμβαση εργασίας του και να λάβουμε υπόψη το πώς αμείβεται, δηλαδή εάν αμείβεται με μισθό ή με ημερομίσθιο.
Το δώρο Πάσχα αφορά χρονική περίοδο εργασίας από 1/1 έως 30/4 κάθε έτους και οποιοσδήποτε έχει εργαστεί αυτό το διάστημα έχει δικαίωμα και πρέπει να λάβει το δώρο του Πάσχα.
Βάση του υπολογισμού του δώρου Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς. Συγκεκριμένα οι τακτικές αποδοχές και εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων λαμβάνονται πάντα υπόψη. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, δηλαδή νωρίτερα από τις 30/4 το Δώρο του Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή αυτή σχέση.
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχολούταν όλο το τετράμηνο δηλαδή από 1/1 έως 30/4 ως δώρο θα πρέπει να λάβει α. στην περίπτωση που αμείβεται με μισθό μισό μηνιαίο μισθό, μισό μηνιάτικο δηλαδή, και β. στην περίπτωση που αμείβεται με ημερομίσθιο για όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει να λάβει 15 ημερομίσθια.
Στην περίπτωση κατά την οποία η απασχόληση δεν ήταν ολόκληρο το προαναφερθέν τετράμηνο, δηλαδή ο εργαζόμενος σταμάτησε να εργάζεται πριν την 30/4 τότε όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό ο εργαζόμενος δεν δικαιούται να λάβει το ποσό που προαναφέραμε αλλά μια αναλογία αυτού του ποσού, η οποία αντιστοιχεί στο διάστημα που διήρκησε και η απασχόλησή του.
Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή σε αυτό το οποίο θα ζητήσουμε και θα διεκδικήσουμε ως εργαζόμενοι και σε αυτό το οποίο θα πρέπει να πληρώσουμε ως εργοδότες. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος αμείβεται με μισθό θα πρέπει να λάβει το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού του ή ένα ημερομίσθιο εάν αμείβεται  με ημερομίσθιο για κάθε οκτώ 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας σχέσης εργασίας. Αν η εργασιακή σχέση έχει κρατήσει λιγότερο από οκτώ ημέρες ο εργαζόμενος δικαιούται σε αυτή την περίπτωση να λάβει το ανάλογο κλάσμα ως δώρο Πάσχα.
Στον υπολογισμό του δώρου Πάσχα προσμετρούνται και κάποιες ειδικές περιπτώσεις οι οποίες αρχικά θα μπορούσαν να μας φανούν ίσως ως μη υπολογίσιμες. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό τους. Ο χρόνος αυτός δηλαδή λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ως χρόνος εργασιακής απασχόλησης. Επίσης, εάν υπάρχει και μόνο γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό ο χρόνος αδείας που ελήφθη για λουτροθεραπεία. Καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε τη σπουδαστική του άδεια προκειμένου να συμμετέχει σε εξετάσεις.
Στην περίπτωση τώρα ασθένειας, δηλαδή αν ένας μισθωτός ασθένησε από 1/1 έως 30/4 θα αφαιρεθούν από τις ημέρες υπολογισμού του δώρου Πάσχα μόνο εκείνες οι ημέρες για τις οποίες έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό του φορέα. Δηλαδή ένας μισθωτός ο οποίος απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 50 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του φορέα μόνο για 30 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής του σχέσης για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα μόνο οι 30 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι το σύνολο αυτών των ημερών, δηλαδή οι 50.
Δεν συνυπολογίζονται ποτέ στο δώρο του Πάσχα οι ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή με άδεια άνευ αποδοχών.
Υποχρέωση για την καταβολή του δώρου Πάσχα από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο έχει ορισθεί η Μεγάλη Τετάρτη δίχως βέβαια να υπάρχει πρόβλημα στον εργοδότη ή στον εργαζόμενο εάν αυτό καταβληθεί και νωρίτερα. Αυτό το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει είναι το δώρο του Πάσχα να καταβληθεί σε είδος. Το δώρο Πάσχα καταβάλετε μόνο σε χρήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ η μη καταβολή του δώρου Πάσχα αποτελεί ποινικό αδίκημα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α780) καθορίζεται το σύστημα υπολογισμού του δώρου των εορτών του Πάσχα.
Συγκεκριμένα κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή με οποιονδήποτε άλλο τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του δώρου Πάσχα μπορεί να τιμωρηθεί κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή να τιμωρηθεί από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ή από το Σώμα της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων. Τιμωρία στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει φυλάκιση μέχρι έξι 6 μήνες και χρηματική ποινή. Το ποσό της χρηματικής ποινής δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού που θα έπρεπε να λάβει ο εργαζόμενος ως δώρο Πάσχα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 απ. του ΚΠΔ.
Στο site του κέντρου πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων στο ακόλουθο link
http://kepea.gr/calc-doro-pasxa.php συμπληρώνοντας τα πεδία που σας ζητούνται μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, εάν θέλετε, και να υπολογίσετε, το δώρο του Πάσχα που δικαιούσθε όσοι είστε μισθωτοί και απασχολείσθε στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας.


Πηγή: Ποιοι δικαιούνται δώρο Πάσχα – Τι ποσό θα λάβουν και πώς υπολογίζεται | iefimerida.gr 

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Ρύθμιση με 120 δόσεις.

Αναλυτικό οδηγό με επεξηγήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων εξέδωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Στον οδηγό, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλα όσα αφορούν στις οφειλές που εντάσσονται στη διαδικασία, τα ευεργετήματα της υπαγωγής και τα δικαιώματα που διατηρεί το Δημόσιο έναντι των οφειλετών.
1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
A. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, εφόσον:
I. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών.
II. Έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
III. Έχουν σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
IV. Δεν είναι διαχειριστές: Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
V. Δεν έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
VI. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: (α) φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων και (β) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος.
Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.
VII. Οι συνολικές οφειλές τους προς ρύθμιση ανά πιστωτή (Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.
B. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση για αυτά είναι: (α) να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, (β) να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και (γ) να έχουν οφειλές προς τα ταμεία από 20.000 έως 50.000 ευρώ και οι οφειλές αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 85% των συνολικών οφειλών τους και να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016.
Ο οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα για να ρυθμίσει τις οφειλές του με την παρούσα ρύθμιση δεν είναι απαραίτητο να αποκτά εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Αρκεί ένα μέρος του εισοδήματός του να προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς Δημόσιο και Φ.Κ.Α. Αντιθέτως, οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα που αποκτά εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή από συντάξεις ή από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας ή από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα δεν εντάσσεται στην παρούσα ρύθμιση. Απαιτείται ένα μέρος του εισοδήματος να προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα.
1A. ΕΙΔΙΚOΤΕΡΑ
Ειδικότερα, αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι ενδεικτικά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα. Οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί) που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού θα την υποβάλουν μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ, μετά τις 19 Μαρτίου 2018 λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 28/2/2018.
Επίσης, στη ρύθμιση εντάσσονται και οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, εφόσον: (α) δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα, (β) έχουν κάνει έναρξη εργασιών και (γ) αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 21 και 47 του Ν. 4172/2013, Α΄167). Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ, μετά τον Μάιο 2018, λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 28/2/2018.
2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
I. Οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001).
II. Οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:
α) οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο και
β) οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4002/2011 ή σύμφωνα με άλλες ειδικές διατάξεις. (άρθρο 2§§2,3 ΠΟΛ1223/29.12.2017).
III. Οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974), με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α΄ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο.
Για να ενταχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση πρέπει οι συνολικές οφειλές του προς ρύθμιση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του να μην υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή / και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
I. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr και την επιλογή της ένδειξης του Συστήματος, με τη σήμανση «Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017». Η αίτηση είναι μία και απευθύνεται στη Φορολογική Διοίκηση και το ΚΕΑΟ.
Η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα κάνουν δύο χωριστές προτάσεις (η πρόταση της ΑΑΔΕ θα ρυθμίζει τις οφειλές προς το Δημόσιο και η πρόταση του ΚΕΑΟ τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης). Ο οφειλέτης μπορεί να συμφωνήσει με τις δύο προτάσεις ή με τη μία από αυτές ή ακόμα και με καμία από αυτές. Επισημαίνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται άπαξ από τον οφειλέτη.
II. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 πρέπει να περιέχει:
 •  πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,
 •  πλήρη στοιχεία τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη,
 •  τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4469/2017, δηλαδή τα στοιχεία που βεβαιώνουν ότι ο οφειλέτης έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης: θετικό, καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή.
Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από:
1. Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των προηγούμενων πέντε (5) ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί.
2. Έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ) για όσους οφειλέτες έχουν στην κυριότητά τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού.
3. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή από τον Δικηγορικό Σύλλογο για οφειλέτες Δικηγορικές Εταιρείες.
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή των υπεύθυνων νομικών προσώπων (προέδρου & διευθύνοντα συμβούλου για Α.Ε., διαχειριστή για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες).
5. Για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχουν συνολικές οφειλές έως 20.000 Euro ή/και οι οφειλές τους προς Κ.Ε.Α.Ο. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο:
 •  Περί μη πτώχευσης,
 •  Περί μη υπαγωγής αυτού σε διαδικασία εξυγίανσης (αρ.99 επ. Ν. 3588/2007) ή διαδικασίας εκκαθάρισης (αρ106ια Ν. 3588/2007) ή συμφωνίας ρύθμισης ή ειδικής διαχείρισης (αρ.62 επ. Ν.4307/2014),
 •  Ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη σε κάποια από τις προαναφερόμενες διαδικασίες.
6. Για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ, πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων αρ.13 Ν.3869/2010) ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του Ν.3869/2010. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης και υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) ότι οι οφειλές για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση ρύθμισης δεν έχουν περιληφθεί στην εκδοθείσα απόφαση.
Στην περίπτωση που οι οφειλές προς Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, υποβάλλονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
7. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αρ.16 του ν.4308/2014 των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες (εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης ή/και δημοσίευσης).
8. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής (εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του).
9. Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.
10. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών.
Επισημαίνεται ότι οι οφειλέτες της παρ.6 του άρθρου 2 του Ν.4469/17, που οι οφειλές προς Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους, υποχρεούνται σε δήλωση και υποβολή τόσο των οριζόμενων στο άρθρο 5 του νόμου, όσο και των αναφερόμενων στην παρούσα δικαιολογητικών.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται και από συνοφειλέτη που υποβάλλει από κοινού αίτηση με τον οφειλέτη.
Πέραν των ως άνω υποχρεωτικά υποβαλλόμενων, το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να ζητήσει την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης.
Στην περίπτωση που το Κ.Ε.Α.Ο. διαπιστώσει ελλείψεις ή ανακρίβειες στην υποβληθείσα αίτηση, δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για τη συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να απορρίψει την αίτηση.
Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη:
 •  η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού έως του ποσού της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές και
 •  το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσό της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.
III. Το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ δεν προτείνουν ρυθμίσεις:
 •  Σε περίπτωση που διαθέτουν, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες, δικές τους μελέτες βιωσιμότητας, βάσει των οποίων το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.
 Εφόσον:
i. η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και
ii. η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής.
IV. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον αιτούντα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης ρύθμισης.
V. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:
 •  Μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις.
 •  Παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
 •  Παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
4. ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ
I. Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
II. Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και των κατ' εξουσιοδότηση 26 αυτού εκδοθεισών αποφάσεων καθώς και με τις διατάξεις των Φ.Κ.Α., όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την εξέταση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή / απαλλαγή βασικές οφειλές, τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθμιση.
III. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α΄43) καθώς και του α.ν. 89/1967 (Α΄136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθεσίες ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεση της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ.
IV. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης καθώς και για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή της ρύθμισης στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η / ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
I. Μπορούν να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου ή / και κατά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις περί συμψηφισμού του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 και του άρθρου 48 του Κ.Φ.Δ. και των οριζόμενων στο ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85), όπως ισχύουν.
II. Μπορούν να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.
III. Μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνουν μονομερώς σε έκπτωση του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.
6. ΠΟΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
I. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση έως 3.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ:
α. τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
β. καθορισμό του πλήθους και του ύψους των ισόποσων τοκοχρεωλυτικών μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 36,
iii. αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων
γ. επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως,
δ. στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του αρ.57 Ν.4174/13 και του αρ.6 του Ν.Δ. 356/1974.
II. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ:
α. διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
β. καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
iii. αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων.
γ. επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως,
δ. στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του αρ.57 Ν. 4174/13 και του αρ.6 του Ν.Δ. 356/1974.
III. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση άνω των 20.000,00 και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ και εφόσον ισχύει το κριτήριο βιωσιμότητας:
 •  διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
 •  διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση,
 •  καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
iii. αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων,
 •  επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως,
 •  στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του αρ.57 Ν.4174/13 και του αρ.6 του Ν.Δ. 356/1974.
IV. Το Δημόσιο δύναται να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς τη συνδρομή του κριτηρίου βιωσιμότητας εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιμο. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση που προσκομίζεται μελέτη βιωσιμότητας που έχει καταρτισθεί από άλλον θεσμικό πιστωτή (Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) ή από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε χρόνο μικρότερο του έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των οφειλών του.


Πηγή: Oλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων | iefimerida.gr