Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Ένα ηγέτη αυτού του βεληνεκούς χρειάζεται η Ελλάδα. - A leader of this calliber needs Greece - Hellas.


Δεν υπάρχουν σχόλια: